Kola Waštepi Home Kdo jsme Plán akcí Fotogalerie Co jsme zažili Kontakty Užitečné odkazy kolawastepi@volny.cz menu

Kdo Jsme

Náš oddíl „KOLA WAŠTEPI“

čili „DOBŘÍ PŘÁTELÉ“ chce být sdružením těch správných chlapců a děvčat, kteří mají opravdově rádi přírodu, touží ji poznávat a nalézat v ní zábavu i poučení.

Proč „DOBŘÍ PŘÁTELÉ“?

 • protože v dnešní uspěchané a netečné době chceme vytvořit partu těch správných kamarádů
 • protože chceme být dobrými přáteli ke každému, kdo o to stojí
 • protože chceme být dobrými přáteli k přírodě a všemu živému v ní

V našem slovníku nechybí slovo dobrodružství

 • malá i velká dobrodružství a zajímavé zážitky při výpravách a putování na loukách, polích, uprostřed lesů, skalnatých roklích i na pasekách, u potoků i říček, při průzkumech jeskyní, při táboření ve stanech, týpí i pod „širákem“, při nočních táborových hlídkách, při soutěžích a hrách, ...
 • dále náš program obsahuje spoustu tábornických a bojových her, her v městských ulicích, soutěží ve vaření v přírodě, ...
 • her a soutěží, při nichž změříme své znalosti získané během činnosti v Kmeni, ale také her u nichž se pobavíme a zažijeme spoustu legrace

Jen namátkou některé znalosti a dovednosti, které by každý správný člen oddílu měl ovládat:

 • orientace v přírodě (podle buzoly a mapy, podle přírodních znaků)
 • mapové, turistické a pochodové značky
 • uzlování
 • Morseova a Semaforová abeceda
 • poznávání rostlin, stromů, ...
 • vaření v přírodě
 • táboření ve stanech, v indiánských týpí či pod "širákem"
 • stavba ohniště, rozdělávání ohně, maskování ohniště, druhy ohňů slavnostních i užitkových
 • šifrování
 • zacházení s nožem a sekerou
 • základy turistiky a táboření v zimě, horách, ve skalách
 • hlavně však život v přírodě bez výraznějšího vlivu civilizace